බුද්ධ දේශණාව

"මා හෝ මගෙන් අහගත්ත කෙනෙක් ඇරෙන්න, අර්‍ය මෛත්‍රි භාවනාව දන්න, දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත , බඹුන් සහිත, ශ්‍රමණ බමුණන් සහිත  ලෝකයෙහි තව කිසිවෙක් නැහැ"

බුදුන් වඳිම
සාදු කාරය PDF Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

අපි බෞද්ධයෝ වශයෙන් අපේ බොදුනු වැඩපිලිවල පටන් ගන්නේ සාදු කාරයෙන් කිව්වොත් නිවැරිදියි. ඒ කිව්වෙ බෞද්ධ දෙමාපියෝ තම් දරුවන් පන්සලට එක්ක ගෙන ගිහින් පුතා "සාදු" කියන්න, එහෙම නැත්නම් දුව "සාදු" කියන්න යනුවෙන්ය. අපි දන්නවාද ඇයි අපි සාදු කියන්නෙ කියලා, එතකොට සමහරු "සාදු !!! සාදු !!! සාදු !!" කියල තුන්පාරක් කියලා අවසානයෙන් හතරවෙනි සාදුකාරයක් දෙන්නේ කියලා ?

අපි ඒක හරියටම දැන ගමු.

 
තිසරණය PDF Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

මෙතෙක් කල් අපි දැනගෙන හිටිය, නිතර ඇසෙන්නට ලැබෙන,

මම බුදුන් සරණ යමි !

මම දහම් සරණ යමි !

මම සඟුන් සරණ යමි !

යන පද වැලේ සැඟවුණු ලෝකොත්තර අර්ථයක් තියෙනවද ?

 
නමස්කාරය PDF Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

බෞද්ධයා කියන්නෙ බුද්ධිමත් කියන එකට. ඒ කියන්නෙ බෞද්ධයන් වශයෙන් අපි කරන, කියන යමි කිසි වැඩක් තියෙන්වා නම් ඒ දේ හරියටම දැනගෙන බු‍‍ද්ධිමත්ව කරන්වා කියන එකනේ. එතකොට නුඹලා බුදුන් වඳින කොට නමස්කාරය කියන්නේ ඇයි කියල ඇහුවොත් එකට දෙන උතතරය මොකක්ද?

බුදුන් වඳින්න ඉස්සෙල්ල අපි කියනවා, උන්වහන්සේට නමස්කාරයක් විදිහට කියනවා වගේ උත්තර බෞද්ධයන්ට දෙන්න පුළුවන්ද ? අපි හරියටම නමස්කාරයේ අර්ථය දැන ගමු.

 
මල් පූජාව PDF Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

අපි සම්ප්‍රදායානුකූලව කරගෙන එන පුජාවල් තියෙනවා, ඒ අතරින් මල් පූජාව, පහන් පූජාව සහ හඳුන් කූරු ප්‍රධාන තැනක් ගන්නව. අපි නිකමටත් හිතුවද මට මල් පූජාවෙන් නිවන් අවබෝධ කර ගන්න පුළුවන්, මට පහන් පූජාවෙන් නිවන් අවබෝධ කර ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් හඳුන්කූරු පූජාවෙන් නිවන් අවබෝධ කර ගන්න පුළුවන් කියලා.

අපි කරන්නෙ මල් ටිකක් තියලා "වණ්ණ ගන්ධෝ ගුණෝපේතං..." කියන ගාථාව කියලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරලා ගෙදර එන එක. ඒක නිසා අපි දැන් හරියටම දැනගමු නිවන් මග තියෙන මල් පූජාව ගැන.

 


RocketTheme Joomla Templates