බුද්ධ දේශණාව

"මා හෝ මගෙන් අහගත්ත කෙනෙක් ඇරෙන්න, අර්‍ය මෛත්‍රි භාවනාව දන්න, දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත , බඹුන් සහිත, ශ්‍රමණ බමුණන් සහිත  ලෝකයෙහි තව කිසිවෙක් නැහැ"

නමස්කාරය PDF Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

බෞද්ධයා කියන්නෙ බුද්ධිමත් කියන එකට. ඒ කියන්නෙ බෞද්ධයන් වශයෙන් අපි කරන, කියන යමි කිසි වැඩක් තියෙන්වා නම් ඒ දේ හරියටම දැනගෙන බු‍‍ද්ධිමත්ව කරන්වා කියන එකනේ. එතකොට නුඹලා බුදුන් වඳින කොට නමස්කාරය කියන්නේ ඇයි කියල ඇහුවොත් එකට දෙන උතතරය මොකක්ද?

බුදුන් වඳින්න ඉස්සෙල්ල අපි කියනවා, උන්වහන්සේට නමස්කාරයක් විදිහට කියනවා වගේ උත්තර බෞද්ධයන්ට දෙන්න පුළුවන්ද ? අපි හරියටම නමස්කාරයේ අර්ථය දැන ගමු.

ඔබේ අදහස්
මෙම ලිපිය හෝ ධර්ම දේශණාව සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටළු සහිත තැන් තිබේනම් ලියන්න.

Please login to post comments or replies.
 
RocketTheme Joomla Templates