ආර්‍ය මෛත්‍රිය Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

මෙත් වැඩීම යනු මිත්‍රත්වයද ? අපිට මෛත්‍රී භාවනවෙන් නිවන් දකින්න පුළුවන්ද ? එක තැනක හිඳගෙන, ඇස් දෙක වහගෙන,

සියළු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා ! නීරෝගි වෙත්වා ! සුවපත් වෙත්වා ! දුකින් මිදෙත්වා !

කියළා කිව්වාම ඔක්කෝම හරිද ? හොඳින් සවන් දෙමු, අර්ය්‍යන් වඩන නිවන් මගට යොමු කරවන ලෝකෝත්‍තර මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු.

"මා හෝ මගෙන් අහගත්ත කෙනෙක් ඇරෙන්න, මේ මෛත්‍රි භාවනාව දන්න, දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත , බඹුන් සහිත, ශ්‍රමණ බමුණන් සහිත  ලෝකයෙහි තව කිසිවෙක් නැහැ."

බුදු පියාණන් වහන්සේ !!!

ඔබේ අදහස්
මෙම ලිපිය හෝ ධර්ම දේශණාව සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටළු සහිත තැන් තිබේනම් ලියන්න.

Please login to post comments or replies.