බුද්ධ දේශණාව

"යමක් ඇසුරු කරන විට රාගක්ෂය, ද්වේෂක්ෂය, මෝහක්ෂය වන බව දැනේ නම් එය බුද්ධ දේශණාව ලෙස ගන්න"

අහං අවේරෝ හෝමි - මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා PDF Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

අප්‍රමාණ මෛත්‍රිය පතුරුවා හැරිය හැකි තවත් කර්මස්තානයකි. ලෝකෝත්තර සහා ලෞකික වශයෙන් වැඩිය හැකි, නමුත් නිවනට පමණක් යොමුවු ආර්‍යය ශ්‍රාවකයා වඩන සහා අප්‍රමාණ මෛත්‍රිය පතුරුවා හැරිය හැකි ක්‍රමය දැනගමු. මුලින්ම විග්‍රහයට සවන් දෙමු, හරියට දැනගෙන කර්මස්ථානය වඩමු.

විග්‍රහය (වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමින්වහන්සේ)

කර්මස්ථානය (කුකුල්නාපේ සද්ධාරතන ස්වාමින්වහන්සේ)


ඔබේ අදහස්
මෙම ලිපිය හෝ ධර්ම දේශණාව සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටළු සහිත තැන් තිබේනම් ලියන්න.

Please login to post comments or replies.
 
RocketTheme Joomla Templates