බුද්ධ දේශණාව

"බෞද්ධයාට, බොජ්ජංග ධර්ම හැර, තපෝ ගුණය හැර, නිවන හැර වෙනත් සුවයක් මා නොදකිමි."

භාවනා
ආර්‍ය මෛත්‍රිය PDF Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

මෙත් වැඩීම යනු මිත්‍රත්වයද ? අපිට මෛත්‍රී භාවනවෙන් නිවන් දකින්න පුළුවන්ද ? එක තැනක හිඳගෙන, ඇස් දෙක වහගෙන,

සියළු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා ! නීරෝගි වෙත්වා ! සුවපත් වෙත්වා ! දුකින් මිදෙත්වා !

කියළා කිව්වාම ඔක්කෝම හරිද ? හොඳින් සවන් දෙමු, අර්ය්‍යන් වඩන නිවන් මගට යොමු කරවන ලෝකෝත්‍තර මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු.

"මා හෝ මගෙන් අහගත්ත කෙනෙක් ඇරෙන්න, මේ මෛත්‍රි භාවනාව දන්න, දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත , බඹුන් සහිත, ශ්‍රමණ බමුණන් සහිත  ලෝකයෙහි තව කිසිවෙක් නැහැ."

බුදු පියාණන් වහන්සේ !!!

 
අහං අවේරෝ හෝමි - මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා PDF Print
Tuesday, 26 January 2010 00:00

අප්‍රමාණ මෛත්‍රිය පතුරුවා හැරිය හැකි තවත් කර්මස්තානයකි. ලෝකෝත්තර සහා ලෞකික වශයෙන් වැඩිය හැකි, නමුත් නිවනට පමණක් යොමුවු ආර්‍යය ශ්‍රාවකයා වඩන සහා අප්‍රමාණ මෛත්‍රිය පතුරුවා හැරිය හැකි ක්‍රමය දැනගමු. මුලින්ම විග්‍රහයට සවන් දෙමු, හරියට දැනගෙන කර්මස්ථානය වඩමු.

විග්‍රහය (වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමින්වහන්සේ)

කර්මස්ථානය (කුකුල්නාපේ සද්ධාරතන ස්වාමින්වහන්සේ)


 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2
RocketTheme Joomla Templates